Poznaj Gaselle Sp. z o.o.

Gaselle sp. z o.o. należy do Grupy TRMEW Obrót. TRMEW Obrót S.A. jest obecnie jednym największych niezależnych podmiotów na rynku energii elektrycznej w Polsce. Firma współpracuje z najliczniejszą grupą wytwórców energii elektrycznej w Polsce, produkujących energię elektryczną w Odnawialnych Źródłach. Działalność spółki skupia się na wielu dziedzinach energetyki - od handlu hurtowego energią elektryczną, prawami majątkowymi czy gwarancjami pochodzenia, po sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz sprzedaż kompleksowych rozwiązań dla firm w zakresie mikro instalacji połączonych z bankami energii.